Persoonlijk

Lijsttrekker en gedeputeerde

Floor Vermeulen (31 juli 1984) is lid van het college van Gedeputeerde Staten in Zuid-Holland. In zijn portefeuille zitten o.a. verkeer en vervoer.

Hij werd in 2007 op zijn 22e gekozen als lid van Provinciale Staten. Als lijsttrekker van de grootste partij bij de Statenverkiezingen in 2011 en 2015 leidde hij twee maal de formatie van het college van Gedeputeerde Staten. Hij was vijf jaar fractievoorzitter van de VVD in de provincie en was voorzitter van twee vertrouwenscommissies voor de (her)benoeming van de commissaris van de Koning.

Floor Vermeulen_BUSSUM_Ernst von Scheven_June 13, 2014_11_44_56

Persoonlijk

Floor werd geboren in het Zuid-Hollandse dorp Boskoop, midden in het Groene Hart. Zijn vader was boomkweker met een eigen bedrijf bestaande uit verschillende kwekerijen. Zijn moeder was lerares op een basisschool. Floor zat op school in Gouda (Coornhert Gymnasium) en studeerde in Leiden (politieke wetenschappen).

Politiek

In 1999 werd Floor Vermeulen lid van de VVD. Hij doorliep op jonge leeftijd een uitgebreide loopbaan binnen de partij, van afdelingsbestuurder tot lid van de landelijke Partijraad, het bestuur van de Kamercentrale en het bestuur van de VVD Bestuurdersvereniging.

Op zijn 23e voltooide hij de landelijke Topkadertraining. Hij geeft nu zelf trainingen voor de Haya van Somerenstichting, het opleidingsinstituut van de VVD.

Advertenties